'  '


 'BugTraq:   '" "

15814-70* , . .

,

15814-70

,

Equipment, tools and apparatus for the production of laminated wood. Terms and definitions

15814-70*

, 24 1970 . 372

01.01.71

, , .

, , , , , .

. - . - .

-, .. , , , , . - .

(D), (E) (F) .

.

, - , - .

1.

, .

. : ;

2.

, ,

3.

,

4.

, ,

D. Schälmaschine

E. Lathe

F. Derouleuse

5.

,

.

6.

-

, .

. - : ;

7.

,

8.

, ,

D. Schälmesser

E. Lathe knife

9.

,

10.

,

.

11.

,

.

12.

,

.

13.

14.

15.

, ,

D. Druckleister

E. Pressure-bar

16.

,

.

17.

,

18.

,

19.

,

.

20.

21.

22.

-

,

23.

, .

D. Klipper

E. Clippers

. : ; ;

F. Massicot

24.

,

25.

-

,

26.

, , .

D. Wolzenbahufrockner

E. Roll-drier

 

. : ;

27.

,

28.

,

29.

,

D. Band-trockner

E. Band-drier

30.

,

D. Furniertrocknungskammer

31.

.

.

32.

-

.

 

D. Rollenbahntrockner mit Düsenbelüftung

 

E. Roller jet-drier

.

33.

,

D. Ausflickautomat

E. Patcher

34.

,

35.

,

 

E. Edge-jointer

36.

-

E. Guillotine

F. Guillotine

37.

 

E. Scarf-jointer

38.

,

39.

,

.

40.

,

D. Presse

E. Press

F. Presse

41.

,

42.

,

E. Loader (charger)

43.

-

,

44, 45.

 

46.

,

D. Schleifmaschine

E. Sander

F. Ponceuse

47.

-

,

.

48.

,

E. Knife-grinder

49.

, ,

50.

,

51.

,

52.

,

.

53.

,

54.

,

55.

-

56.

, ,

57.

,

57

- 47

1

2

, 39

55

55

52

53

10

9

17

16

49

51

51

18

11

11

15

47

27

28

3

54

8

36

23

24

7

40

- 25

38

52

- 32

39

35

4

48

34

37

5

- 43

46

33

5

50

30

31

29

26

- 22

13

12, 19

12

10

21

20

14

14

41

42

- 6

10, 16

52

50

Ausflickautomat 33

Band-trockner 29

Drückleister 15

Furniertrocknungskammer 30

Klipper 23

Presse 40

Rollenbahntrockner mit Düsenbelüftung 32

Schleifmaschine 46

Schälmaschine 4

Schälmesser 8

Walzenbahutrockner 26

Band-drier 29

Clippers 23

Edge-jointer 35

Guillotine 36

Knife-grinder 48

Lathe 4

Lathe knife 8

Loader (charger) 42

Patcher 33

Press 40

Pressure-bar 15

Roller jet-drier 32

Roll-drier 26

Sander 46

Scarf-jointer 37

Derouleuse 4

Guillotine 36

Massicot 23

Ponceuse 46

Presse 40

( , . 1).

:

  → . . .
  →

" "

 

: https://internet-law.ru/stroyka/text/4109/

 

:

 


 

:

:

!

, , .

, .